Bridal Party Personalised Robes 

White Kimono Robe

White Kimono Robe

Price: €19.95

Pink Kimono Robe

Pink Kimono Robe

Price: €19.95

Black Kimono Robe

Black Kimono Robe

Price: €19.95

Mini Bridesmaid Kimono

Mini Bridesmaid Kimono

Price: €19.95

Bride To Be Kimono

Bride To Be Kimono

Price: €19.95

Honeycombed Waffle

Honeycombed Waffle

Price: €24.95

Bride Velour  Robe

Bride Velour Robe

Price: €29.95

Bridal Party Velour

Bridal Party Velour

Price: €29.95

Bride with Hearts Velour

Bride with Hearts Velour

Price: €29.95

 Bridesmaid Hearts Velour

Bridesmaid Hearts Velour

Price: €29.95

Maid of Honour Hearts

Maid of Honour Hearts

Price: €29.95

Mother of the Bride Hearts

Mother of the Bride Hearts

Price: €29.95