Bridal Party Personalised Robes 

White Kimono Robe

White Kimono Robe

Price: €19.95

Pink Kimono Robe

Pink Kimono Robe

Price: €19.95

Black Kimono Robe

Black Kimono Robe

Price: €19.95

Mini Bridesmaid Kimono

Mini Bridesmaid Kimono

Price: €19.95

Bride To Be Kimono

Bride To Be Kimono

Price: €19.95

Honeycombed Waffle

Honeycombed Waffle

Price: €24.95

Bride Velour  Robe

Bride Velour Robe

Price: €29.95

Bridal Party Velour

Bridal Party Velour

Price: €29.95

Bride with Hearts Velour

Bride with Hearts Velour

Price: €29.95

 Bridesmaid Hearts Velour

Bridesmaid Hearts Velour

Price: €29.95

Maid of Honour Hearts

Maid of Honour Hearts

Price: €29.95

Mother of the Bride Hearts

Mother of the Bride Hearts

Price: €29.95

Hot Pink Velour Robe

Hot Pink Velour Robe

Price: €29.95

Navy Velour Robe

Navy Velour Robe

Price: €29.95

Our Little Flower Girl

Our Little Flower Girl

Price: €19.95

Page Boy Velour Robe

Page Boy Velour Robe

Price: €19.95

Small Bridesmaid

Small Bridesmaid

Price: €19.95

Adult Robe (Red)

Adult Robe (Red)

Price: €29.95

Blue Velour Robe

Blue Velour Robe

Price: €19.95

Pink Velour Robe

Pink Velour Robe

Price: €19.95

Red Velour Robe

Red Velour Robe

Price: €19.95

White Velour Robe

White Velour Robe

Price: €19.95

Black&Red Slippers

Black&Red Slippers

Price: €10.95

Black&Red Slippers

Black&Red Slippers

Price: €10.95

Butterfly Slippers

Butterfly Slippers

Price: €10.95

Pink Velour Slippers

Pink Velour Slippers

Price: €10.95

Velcro Tab Slippers

Velcro Tab Slippers

Price: €9.95